transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Environmental performance and quality of governance: A non-parametric analysis of the NUTS 1-regions in France, Germany and the UK

Författare och institution:
George Halkos (-); Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen); Nickolaos Tzeremes (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
189931
Posten skapad:
2013-12-19 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007