transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Women’s Representation in the European Regions: The impact from Corruption and Bad Governance

Författare och institution:
Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen); Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
QOG working paper series, ISSN 1653-8919
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
189929
Posten skapad:
2013-12-19 08:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007