transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electoral Consequences of Party Fission

Författare och institution:
Raimondas Ibenskas (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, US.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
189845
Posten skapad:
2013-12-18 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007