transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electoral Consequences of Party Fission

Författare och institution:
Raimondas Ibenskas (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Paper presented at the European Consortium of Political Research Joint Workshop Sessions (workshop title - "Party System Dynamics"),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
189843
Posten skapad:
2013-12-18 16:00
Posten ändrad:
2016-08-24 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007