transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normal förlossning

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Helena Lindgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlén (red). Artikelsamling på bokens webbutgåva, s. 1-7
ISBN:
978-91-44-07145-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Begreppet normal förlossning diskuteras inom obstetriken och gränserna för vad som betraktas som normalt skiljer sig i tid och kultur. Det som var normalt i Sverige för 100 år sedan är inte det samma i dag. Ur ett globalt perspektiv, och såsom det senast definierats av världshälsoorganisationen (WHO 1996) och av Socialstyrelsen i Sverige (Socialstyrelsen 2001), ska följande kriterier vara uppfyllda i en normal förlossning: förlossningen ska starta med spontana värkar eller vattenavgång hos en kvinna som väntar ett barn och är i graviditetsvecka 37+0 – 41+6 (fullgången graviditet). Barnet ska ligga i huvudbjudning och hela förlossningsförloppet ska förlöpa utan komplikation hos mor och/eller barn, och utan onödiga medicinska interventioner. Kvinnan ska som helhet uppleva förlossningen positivt. I denna artikel ges en summarisk beskrivning av det centrala i ett normalt förlossningsförlopp och vård vid sådant. Ansvaret för vård under normal graviditet och förlossning ligger hos barnmorskeprofessionen. Förloppet vid normal förlossning beskrivs genom fyra situationer med helt normala förlossningsförlopp som handläggs av barnmorskor. Fördjupad information om normal förlossning och dess handläggning ges i Kaplan m.fl. (2009), Berg (2010) och Lundgren (2010). Verktyg för att stödja beskrivs mer ingående i Hallgren och Lundgren (2010).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
normal förlossning
Postens nummer:
189815
Posten skapad:
2013-12-18 14:42
Posten ändrad:
2014-01-28 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007