transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sniffing out steroid responsiveness in asthma using an electronic nose.

Författare och institution:
Anders Bjerg (Krefting Research Centre); Jan Lötvall (Krefting Research Centre)
Publicerad i:
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 43 ( 11 ) s. 1198-9
ISSN:
1365-2222
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
astma
Postens nummer:
189795
Posten skapad:
2013-12-18 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007