transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Illuminating CNS and cognitive issues in myotonic dystrophy: workshop report

Författare och institution:
Michelle M Axford (-); Christopher E Pearson (-); Stefan Winblad (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Neuromuscular disorders, ( 23 ) s. 370-374
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Myotonic Dystrophy, Cognition
Postens nummer:
189720
Posten skapad:
2013-12-18 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007