transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visualising resources on Gandhamardhan Hill: Mapping revenue and forest land in Bargarh District of Western Odisha

Författare och institution:
Patrik Oskarsson (Institutionen för globala studier)
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Centre for Economic and Social Studies
Förlagsort:
Hyderabad, India
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Miljö- och naturvårdsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
189718
Posten skapad:
2013-12-18 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007