transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic Variation in SULF2 Is Associated with Postprandial Clearance of Triglyceride-Rich Remnant Particles and Triglyceride Levels in Healthy Subjects.

Författare och institution:
Niina Matikainen (-); Maria A Burza (Wallenberglaboratoriet); Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Antti Hakkarainen (-); Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Lasse Folkersen (-); Per Eriksson (-); Nina Lundbom (-); Ewa Ehrenborg (-); Marju Orho-Melander (-); Marja-Riitta Taskinen (-); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
PloS one, 8 ( 11 ) s. e79473
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Nonfasting (postprandial) triglyceride concentrations have emerged as a clinically significant cardiovascular disease risk factor that results from accumulation of remnant triglyceride-rich lipoproteins (TRLs) in the circulation. The remnant TRLs are cleared from the circulation by hepatic uptake, but the specific mechanisms involved are unclear. The syndecan-1 heparan sulfate proteoglycan (HSPG) pathway is important for the hepatic clearance of remnant TRLs in mice, but its relevance in humans is unclear.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
189710
Posten skapad:
2013-12-18 09:17
Posten ändrad:
2015-08-05 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007