transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethnicity, Religion and Social Liberalism: Assessing Party Positions on Socio-Cultural Issues in Eastern Europe

Författare och institution:
Jan Rovny (Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Workshop on Party Strategies in Multidimensional Competition,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
189666
Posten skapad:
2013-12-17 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007