transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internetanvändningens kontexter

Författare och institution:
Annika Bergström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Vägskäl, s. 493-506
ISBN:
9789189673274
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
Nyckelord:
internetanvändning, digitala klyftor
Postens nummer:
189661
Posten skapad:
2013-12-17 17:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007