transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marginalising People on Marginal Commons: The political ecology of coal in Andhra Pradesh

Författare och institution:
Patrik Oskarsson (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
The Coal Nation: Histories, Ecologies and Politics of Coal in India, s. 197-218
ISBN:
978-1-4724-2470-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
189647
Posten skapad:
2013-12-17 17:09
Posten ändrad:
2014-04-23 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007