transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Goran Basic (2012). Samverkan blir kamp. En sociologisk analys av projekt i ungdomsvården.

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sociologisk forskning, 50 ( 2 ) s. 172-174
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Postens nummer:
189624
Posten skapad:
2013-12-17 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007