transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction between preprandial and postprandial rectal sensory and motor abnormalities in IBS.

Författare och institution:
Hans Törnblom (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Lukas van Oudenhove (-); Jan Tack (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Gut, 63 s. 1441-1449
ISSN:
1468-3288
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rectal sensory and motor interactions in patients with IBS have not been studied in detail. The aim of this study was to evaluate fasting and postprandial rectal sensorimotor characteristics and their interactions in IBS compared with healthy controls.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
189623
Posten skapad:
2013-12-17 16:49
Posten ändrad:
2014-09-22 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007