transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Imperative of Good Local Governance: State of the Art of Local Governance and the Challenges for the Next Decade

Redaktör(er):
Joakim Öjendal (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Anki Dellnäs (-)
ISBN:
978-92-808-1229-9
Antal sidor:
404
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
United Nations University
Förlagsort:
Tokyo
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
189606
Posten skapad:
2013-12-17 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007