transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya svenska väljare

Författare och institution:
Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen); Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-39-11286-0
Antal sidor:
410
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nya svenska väljare är en introduktion till det vetenskapliga studiet av väljarbeteende. Den är en oundgänglig uppslagsbok för studenter, forskare, omvärldsanalytiker, samhällsdebattörer, opinionsbildare, journalister och medborgare som tänker följa dramatiken under supervalåret 2014 på nära håll. Bokens analyser vilar i huvudsak på ett omfattande jämförelsematerial i form av intervjuundersökningar av svenska väljare som genomförts sedan tidigt 1950-tal inom ramen för det svenska Valforskningsprogrammet. Nya svenska väljare täcker in centrala kontroverser inom den internationella forskningen om val, opinion och demokrati: Finns det fortfarande ett starkt samband mellan människors grundläggande livsvillkor och valet av parti? Vilka väljare representerar egentligen partierna? Vad betyder bedömningar av ekonomi och regeringens prestationer? Blir partiledarens betydelse allt viktigare? Varför är det så få väljare som personkryssar? Avgörs riksdagsvalen i valkampanjernas slutskede eller långt tidigare? Är välja­re politiskt kunniga? Hur använder väljare sina känslor när de tar ställning politiskt? Har vänster-högerdimensionen spelat ut sin roll i svensk politik? Hur har svenskt väljarbeteende förändrats mellan Erlanders 1950-tal och Reinfeldts 2000-tal?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Ytterligare information:
Nya svenska väljare utgör rapport 28 i Statistiska centralbyråns skriftserie Valundersökningar
Postens nummer:
189598
Posten skapad:
2013-12-17 15:48
Posten ändrad:
2016-08-29 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007