transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En gång till: "Obladi oblada life goes on bra" samt inte minst något om relationen text-ton i några andra låtar

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Language, football and all that jazz : a Festschrift for Sölve Ohlander / Gunnar Bergh, Rhonwen Bowen & Mats Mobärg (eds.) , s. 63-82
ISBN:
978-91-7346-758-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
189563
Posten skapad:
2013-12-17 14:04
Posten ändrad:
2013-12-17 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007