transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tidningen och demokratin

Författare och institution:
Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Nordicom (2013-))
Publicerad i:
Bergström, Annika & Jonas Ohlsson (red) En region för alla? Medborgare, människor och medier i Västsverige, s. 95-113
ISBN:
978-91-89673-29-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
SOM-institutet, mediekonsumtion, tidningsläsning, Västsverige
Postens nummer:
189549
Posten skapad:
2013-12-17 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007