transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Föräldraskap och parrelation

Författare och institution:
Tone Ahlborg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlén (red). Artikelsamling på bokens webbutgåva., s. 6
ISBN:
978-91-44-07145-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att bli förälder är bland de största händelserna i livet med många förändringar, både på personnivå och vad gäller rutiner och andra praktikaliteter i dagligt liv. Det är en känslosam tid som möjliggör förändrad livsinriktning men också ger en ökad utsatthet. Föräldraskapet är livslångt. I detta kapitel beskrivs olika dimensioner i föräldrablivandet samt hur parrelationer kan påverkas av det tidiga föräldraskapet, d.v.s. de första åren som förälder. Målet med den hälso- sjukvård och omsorg som ges till par i samband med övergången till föräldraskap är att främja hälsa och välbefinnande. Barnmorskan på Mödravårdscentral och inom förlossningsverksamhet har en nyckelroll i vård och stöd till blivande och nyblivna föräldrar. Specialistsjuksköterskan vid neonatalvårdsenhet och barnavårdscentral har också central roll. Andra specialistsjuksköterskor kan komma att vårda blivande och nyblivna föräldrar och oftast sker detta i samband med att komplikationer inträffar1. Också andra professioner är centrala och har stor möjlighet att i samverkan stödja de nyblivna föräldrarna i föräldraskapet och i deras parrelation. Centralt vid vård och omsorg som ges i samband med parrelation och föräldraskap, precis som i all hälso- och sjukvård, är att den är evidensbaserad, samt anpassad till och centrerad på den enskilda personen med fungerande kommunikation och tillräcklig information.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
189538
Posten skapad:
2013-12-17 13:27
Posten ändrad:
2014-01-28 08:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007