transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mit o švedskoj socijaldemokraciji u plamenu

Författare och institution:
Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Le Monde, Juni
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
kroatiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
189489
Posten skapad:
2013-12-17 10:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007