transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Stockholm Uprising and the Myth of Swedish Social Democracy

Författare och institution:
Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
New Left Project,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
urban uprising, democracy
Postens nummer:
189488
Posten skapad:
2013-12-17 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007