transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samlade verk. 24, Gabrièle Mimanso / C.J.L. Almqvist ; texten redigerad och kommenterad av Dag Hedman

Redaktör(er):
Dag Hedman (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-7230-163-4
Antal sidor:
520
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Svenska Vitterhetssamfundet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Almqvist, C. J. L., Gabrièle Mimanso. Sista mordförsöket emot konung Ludvig Filip i Frankrike, hösten 1840. Texten redigerad och kommenterad av Dag Hedman. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2012 (Samlade Verk 24) = Almqvist, C. J. L., Gabrièle Mimanso. The Latest Attempt on the Life of King Louis Philippe in France, in the Autumn of 1840. Edited by Dag Hedman, Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg (Collected Works 24); XXXVI+520 pp. Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) was one of the leading Swedish authors of fiction as well as a controversial radical in the religious and political debate. Svenska Vitterhetssamfundet publishes his Collected Works.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Carl Jonas Love Almqvist, Gabrièle Mimanso
Postens nummer:
189470
Posten skapad:
2013-12-17 09:47
Posten ändrad:
2013-12-20 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007