transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk analysis system for the transport of hazardous materials

Författare och institution:
K VAN RAEMDONCK (-); Cathy Macharis (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); O MAIRESSE (-)
Publicerad i:
Journal of Safety Research, 45 s. 55–63
ISSN:
0022-4375
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Accident data, Hazmat, Regression, Risk analysis
Postens nummer:
189460
Posten skapad:
2013-12-17 09:32
Posten ändrad:
2014-02-13 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007