transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion and Political Participation in Sweden

Författare och institution:
Donald Granberg (-); Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Stepping Stones: Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government. ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
189433
Posten skapad:
2013-12-16 23:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007