transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsförhållanden och hälsa ur psykologisk synvinkel

Författare och institution:
Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi, ( 1 ) s. 7-14
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
arbetspsykologi, hälsa
Postens nummer:
189426
Posten skapad:
2013-12-16 20:46
Posten ändrad:
2014-11-26 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007