transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A structural model of the relationship between appraised workload and musculoskeletal symptoms with fatigue as a mediating variable

Författare och institution:
Pernilla Byström (Psykologiska institutionen); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Anders Kjellberg (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 34th Congress of the Nordic Ergonomics Society, 1 s. 139-143
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
musculoskeletal symptoms, fatigue, workload
Postens nummer:
189407
Posten skapad:
2013-12-16 19:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007