transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction – W3C Last Call Working Draft 1 August 2013

Författare och institution:
Johan Roxendal (Institutionen för svenska språket)
Antal sidor:
ca 100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
MIT
Förlagsort:
Cambridge, USA
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Postens nummer:
189376
Posten skapad:
2013-12-16 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007