transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigational clinical research in implant dentistry: beyond observational and descriptive studies

Författare och institution:
Tord Berglundh (Institutionen för odontologi); William V. Giannobile (-)
Publicerad i:
Journal of Dental Research, 92 ( 12 Supplement ) s. 107S-8S
ISSN:
0022-0345
E-ISSN:
1544-0591
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
clinical trials, dental implants, implant dentistry, oral implants, outcomes research
Ytterligare information:
Invited Editorial
Postens nummer:
189375
Posten skapad:
2013-12-16 16:45
Posten ändrad:
2014-01-22 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007