transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exosomen-intercellulär signalbärare med framtidspotential

Författare och institution:
Ronquist Gunnar (-); Jan Lötvall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Susanne Gabrielsson (-); Lucia Mincheva-Nilsson (-); Joar Svanvik (-); Esbjörn Telemo (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anders Waldenström (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 110 ( 46 )
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Exosomer frisätts från kroppens alla celler. De utgör ett nyupptäckt intercellulärt signalsystem. Välstuderade områden är immunologi, inflammation och allergi med applikation inom bl a cancervård, urologi och kardiologi. Man kan förvänta sig att exosomer kommer att kunna användas inom både diagnostik och terapi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
esosomes, extracellular vesicles
Postens nummer:
189317
Posten skapad:
2013-12-16 13:50
Posten ändrad:
2014-01-22 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007