transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bridges: The science and art of the world’s most inspiring structure

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Construction Management and Economics, 31 ( 10 ) s. 1083-1084
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
189302
Posten skapad:
2013-12-16 13:07
Posten ändrad:
2014-01-30 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007