transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Jag vill också vara en av er". Om gymnasieelevers skolval i den delade staden

Författare och institution:
Jonas Lindbäck (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Skolan och ojämlikhetens urbana geografi. Om skolan, staden och valfriheten, s. 165-209
ISBN:
978-91-7173-419-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
189285
Posten skapad:
2013-12-16 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007