transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Job Security and Labour Market Mobility in the Swedish Regime of High Unemployment and Low Inflation

Författare och institution:
Tomas Berglund (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Council of European Studies, Amsterdam 25-27 juni,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Postens nummer:
189279
Posten skapad:
2013-12-16 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007