transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The global gym. Gender, Health and Pedagogies

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Jesper Andreasson (-)
Publicerad i:
Conference Proceedings. Gender in Physical Culture, The 2013 meeting of the transnational group for the study of gender and sport.KEYNOTE,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
189182
Posten skapad:
2013-12-14 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007