transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficiency of combined Daubechies wavelets and statistical parameters applied in mammography.

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Eliza Hashemi (-); Alice Kozakevicius (-)
Publicerad i:
Applied and Computational Mathematics: an international journal, 12 ( 3 ) s. 289-306
ISSN:
1683-3511
E-ISSN:
1683-6154
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The proposed methodology combines a Daubechies (Db2) wavelet transform and the statistical parameters, skewness and kurtosis for the detection of microcalcifications in mammography. The effeciency of the discrete algorithm is heavily relied on the order of performing wavelet approximation and the computation of the statistical moments. The significant of wavelet and statistical parameter approaches, as well as the ordering issue in performing the analysis, are justified through implementing numerical examples for some clinical data. Finally, a ROC curve summarizing the performance of the CAD scheme is also presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
189174
Posten skapad:
2013-12-13 16:21
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007