transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The greening of the news: The institutionalization of 'the environment' in television news reporting 1961-1973

Författare och institution:
Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
A history of Swedish broadcasting: Communicative ethos, genres and institutional change, s. 283-304
ISBN:
978-91-86523-73-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordicom, University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
news, environment, television history, genre history, journalism history, Sweden
Postens nummer:
189082
Posten skapad:
2013-12-12 17:45
Posten ändrad:
2014-01-17 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007