transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new pentagon identity for the tetrahedron index

Författare och institution:
Ilmar Gahramanov (-); Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of High Energy Physics, ( 128 )
ISSN:
1029-8479
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Recently Kashaev, Luo and Vartanov, using the reduction from a four-dimensional superconformal index to a three-dimensional partition function, found a pentagon identity for a special combination of hyperbolic Gamma functions. Following their idea we have obtained a new pentagon identity for a certain combination of so-called tetrahedron indices arising from the equality of superconformal indices of dual three-dimensional N=2 supersymmetric theories and give a mathematical proof of it.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Supersymmetric gauge theory, Supersymmetry and Duality, Nonperturbative Effects
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
Pre-print freely available on ArXiv: http://arxiv.org/abs/1309.2195
Postens nummer:
188992
Posten skapad:
2013-12-12 09:56
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007