transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Signs of Change? Sex Ratio Imbalance and Shifting Social Practices in Northern India

Författare och institution:
Mattias Larsen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Ravinder Kaur (-)
Publicerad i:
Economic and Political Weekly, XLVIII ( 35 ) s. 45-52
ISSN:
0012-9976
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Sex Ratio, Gender, India
Postens nummer:
188988
Posten skapad:
2013-12-12 09:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007