transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asian Inward and Outward FDI: New Challenges in the Global Economy - An Introduction.

Författare och institution:
Claes G. Alvstam (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies); Harald Dolles (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies); Patrik Ström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies)
Publicerad i:
Asian Inward and Outward FDI: New Challenges to the Global Economy, ed. by Alvstam, Claes G., Harald Dolles and Patrik Ström, s. 1-16
ISBN:
9781137312204
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Houndmills, Basingstoke, Hampshire
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
188963
Posten skapad:
2013-12-11 16:59
Posten ändrad:
2014-01-07 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007