transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biology and Pathology of Periodontal and Peri-implant Tissues - Maintenance Therapy

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Jan Wennström (Institutionen för odontologi, sektion 2)
Publicerad i:
A Textbook of Fixed Prosthodontics, the Scandinavian Approach. Eds. Krister Nilner; Stig Karlsson; Björn L Dahl, s. 359-370
ISBN:
978-91-7205-796-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gothia Fortbildning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
188923
Posten skapad:
2013-12-11 13:56
Posten ändrad:
2015-05-27 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007