transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Invasive pneumococcal infections in Vellore, India: clinical characteristics and distribution of serotypes.

Författare och institution:
Viktor Molander (Institutionen för biomedicin); Camilla Elisson (Institutionen för biomedicin); Veeraraghavan Balaji (-); Erik Backhaus (-); James John (-); Rosemol Vargheese (-); Ranjith Jayaraman (-); Rune Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
BMC infectious diseases, 13 ( 532 )
ISSN:
1471-2334
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Streptococcus pneumoniae infection is a serious problem worldwide and the case fatality rate remains high. The aim of this study was to analyze the distribution of pneumococcal serotypes causing invasive pneumococcal disease (IPD), to survey the potential coverage of present and future vaccines, and to investigate differences between serotypes and groups of serotypes with regard to manifestation, case fatality rate, age, and other risk factors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
Pneumococci, serotypes, India
Postens nummer:
188858
Posten skapad:
2013-12-10 17:50
Posten ändrad:
2014-01-20 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007