transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader. Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård.

Författare och institution:
John Magnus Roos (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Niklas Hansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2010:04
Antal sidor:
146
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Magnus Roos, Ulrika Holmberg och Niklas Hansson har på uppdrag av Konsumentverket gjort en undersökning om hur konsumenter förhåller sig till valmöjligheter på marknaderna för fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård. Syftet har varit att få svar på hur information om valmöjligheter når konsumenter samt vilka åtgärder på informationsområdet som skulle kunna innebära att konsumenterna får bättre intresse för och möjligheter att göra rationella och hållbara val på de aktuella marknaderna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
konsumenter, val, omreglerade marknader
Postens nummer:
188757
Posten skapad:
2013-12-10 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007