transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microbiota-Generated Metabolites Promote Metabolic Benefits via Gut-Brain Neural Circuits

Författare och institution:
Filipe De Vadder (-); Petia Kovatcheva-Datchary (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Daisy Goncalves (-); Jennifer Vinera (-); Carine Zitoun (-); Adeline Duchampt (-); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Gilles Mithieux (-)
Publicerad i:
Cell, 156 ( 1/2 ) s. 84-96
ISSN:
0092-8674
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Soluble dietary fibers promote metabolic benefits on body weight and glucose control, but underlying mechanisms are poorly understood. Recent evidence indicates that intestinal gluconeogenesis (IGN) has beneficial effects on glucose and energy homeostasis. Here, we show that the short-chain fatty acids (SCFAs) propionate and butyrate, which are generated by fermentation of soluble fiber by the gut microbiota, activate IGN via complementary mechanisms. Butyrate activates IGN gene expression through a cAMP-dependent mechanism, while propionate, itself a substrate of IGN, activates IGN gene expression via a gut-brain neural circuit involving the fatty acid receptor FFAR3. The metabolic benefits on body weight and glucose control induced by SCFAs or dietary fiber in normal mice are absent in mice deficient for IGN, despite similar modifications in gut microbiota composition. Thus, the regulation of IGN is necessary for the metabolic benefits associated with SCFAs and soluble fiber.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
188731
Posten skapad:
2013-12-10 07:36
Posten ändrad:
2016-02-09 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007