transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electronic Transferable Records - Report from the United Nations Commission on International Trade Law, Working Group IV (Electronic Commerce), 47th Session, New York, 13-17 May 2013

Författare och institution:
Abhinayan Basu Bal (Juridiska institutionen)
Antal sidor:
19
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Ytterligare information:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html
Postens nummer:
188713
Posten skapad:
2013-12-09 16:04
Posten ändrad:
2014-04-07 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007