transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barndom och migration

Författare och institution:
Maren Bak (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Maren Bak & Kerstin von Brömssen red:Barndom och Migration, s. 13-45
ISBN:
978-91-89140-82-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Boréa
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur barn påverkas av migration är något vi har relativt liten kunskap om både nationellt och internationellt. Vilka strategier utvecklar barn för att hantera sin situation i samband med migration? Hur hanterar samhällets mottagande mottagande institutioner den utsatthet och brist på rättigheter som ytterst styr migrerande barns liv
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Barndomssociologi, migration, transnationella familjer
Postens nummer:
188696
Posten skapad:
2013-12-09 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007