transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings of the second workshop on NLP for computer-assisted language learning at NODALIDA 2013 May 22-24, 2013, Oslo, Norway

Redaktör(er):
Elena Volodina (Institutionen för svenska språket); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Hrafn Loftsson (-)
ISBN:
978-91-7519-588-9
Antal sidor:
74
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Linköping University Press
Förlagsort:
Linköping, Sweden
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Languagr technology, ICALL, NLP, language learning
Ytterligare information:
NEALT Proceedings Series 17. Linköping electronic conference proceedings, 1650-3686 ; 86
Postens nummer:
188675
Posten skapad:
2013-12-09 12:41
Posten ändrad:
2013-12-13 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007