transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke

Författare och institution:
Anna Danielsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
StrokeKontakt, 31 ( 3 ) s. 23
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Rapport från projekt med intervju kring upplevelse av fysisk aktivitet efter stroke samt pilotstudie av upplevelse av gångträning på rullband med feedback via virtuell reality-teknik. Feedbacken ges via rörelsesensorer och en filmprojektion samt ljud . Pilotstudien omfattade sex personer som tränat med tekniken 2-4 veckor. Deltagarna var övervägande positiva och metoden bedömdes som säker att genomföra men vissa synpunkter angående teknik och kognitiva krav har framförts. Intervjuresultat för 6 personer av 10 planerade angående upplevelse av fysisk aktivitet är under analys men hjälp av kvalitativ metodik. Resultat kommer att vara till nytta för rådgivning och träning efter stroke.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
fysisk aktivitet, stroke, gångträning
Postens nummer:
188642
Posten skapad:
2013-12-09 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007