transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Null subjects in Övdalian

Författare och institution:
Henrik Rosenkvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Working Papers in Scandinavian Syntax, ( 78 ) s. 141–171
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Övdalian, syntax, null subjects
Postens nummer:
188630
Posten skapad:
2013-12-09 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007