transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performance of the Swedish version of the Revised Piper Fatigue Scale.

Författare och institution:
Sofie Jakobsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Charles Taft (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Ulrika Ostlund (-); Karin Ahlberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, 17 ( 6 ) s. 808-13
ISSN:
1532-2122
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The Revised Piper Fatigue scale is one of the most widely used instruments internationally to assess cancer-related fatigue. The aim of the present study was to evaluate selected psychometric properties of a Swedish version of the RPFS (SPFS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
188588
Posten skapad:
2013-12-06 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007