transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low preparedness before the loss of a wife to cancer and the widower's chronic pain 4-5 years later-a population-based study.

Författare och institution:
Hildur Guðný Asgeirsdóttir (-); Unnur Valdimarsdóttir (-); Carl Johan Fürst (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Arna Hauksdóttir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Psycho-oncology, 22 ( 12 ) s. 2763–2770
ISSN:
1099-1611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The focus of this study was on the impact of spousal loss on the development of chronic pain thereafter. More specifically, the aim was to investigate the effect of experiencing low preparedness before a wife's death and the widower's chronic pain 4-5 years after loss.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
cancer;oncology;spousal loss;bereavement;pain
Postens nummer:
188586
Posten skapad:
2013-12-06 18:04
Posten ändrad:
2014-01-17 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007