transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exchange networks and local transformations. Interaction and local change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age

Redaktör(er):
Maria Emanuela Alberti (-); Serena Sabatini (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
9781842174852
Antal sidor:
179
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Oxbow Books
Förlagsort:
Oxford UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
188579
Posten skapad:
2013-12-06 16:15
Posten ändrad:
2014-01-31 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007